پروژه های حاج رحیم قربانی

پروژه اداری رونیکاپالاس – اشرفی اصفهانی

نقد و بررسی تخصصی و کاملویژگی های برج اداری رونیکا پلاس اداری چیست؟ تعداد بلوک: ۴ بلوکتعداد طبقاتمسکونی: ۱۱ طبقهتعداد کل واحد: ۳۷۴ واحدتعداد واحد در طبقه: ۹ و ۸ واحدتعداد…