پیش فروش

پیش فروش پروژه کوهک

تاریخ بازگشایی پروژه: : 1402/6/20 متراژ: 110 به بالا تا 190 شما هم اکنون نیز میتوانید به پروژه کوهک به صورت مستقیم ورود کنید حداقل سرمایه برای سرمایه گذاری و…

پیش فروش پروژه فردوس غرب

تاریخ باز شدن پیش فروش پروژه : 1402/3/20 راه های دیگری برای ورود به پروژه به صورت غیر مستقیم وجود دارد که میتوانید به عنوان سرمایه گذاری ورود کنید برای…