پیش فروش

پیش فروش پروژه کوهک

فهرست مطالب مساحت زمین 35000متر مربع تعداد بلوک 8 تعدادطبقات 13 تعداد واحد 2000واحد تعداد کل پارکینگ ها 2690 متراژ 110 تا 190 تعدا کل انباری ها 1920 دلیل سرمایه…

پیش فروش پروژه فردوس غرب

تاریخ باز شدن پیش فروش پروژه : 1402/3/20 راه های دیگری برای ورود به پروژه به صورت غیر مستقیم وجود دارد که میتوانید به عنوان سرمایه گذاری ورود کنید برای…